Swedisol vill försätta Woodisol AB i konkurs


En process som nu har pågått i över 7 år, börjar se sitt slut.

Woodisol AB var ett företag som tillverkade Thermocell träfiber i Västerås.
De sålde också Feelingwood träfiberskivor och lösullsisolerade med Thermocell.
Tillverkningen flyttades dock till Danmark efter några år och ägaren slutade en tid senare.

Företaget har sedan successivt avvecklats och har numera sedan en längre tid tillbaka ingen
verksamhet, utan är vilande.

Woodisol AB (och ett femtontal andra företag) har under många år, varit utsatta för Swedisols
(branschföreningen för mineralullstillverkarna) angrepp och påhopp.
De skickar ständiga hotbrev till företag som sysslar med alternativ isolering (cellulosa).

De har en inställning av att de själva och dess medlemmar har rätt att säga vad som helst om sin egen
isolering. Att den är miljövänlig, ekologisk, brandsäker, fuktsäker, återvinningsbar, kan inte mögla,
avger inga emissioner, fri från isocyanater, ingen formaldehyd, bra arbetsmiljö, m.m.

Men vi som sysslar med naturlig isolering, ska inte få använda något av dessa ord.

Swedisol menar att de bara ger information om mineralull, och att det inte är marknadsföring.
Och då de är en förening så har de rätt att stämma andra företag, men de kan inte själva bli stämda.

I Juni 2018 så blev Woodisol AB stämda av Swedisol, då de tyckte att företaget bedrev vilseledande
marknadsföring. Woodisol AB svarade då med en genstämning.

2019-03-29 kom en första dom i mål nr 1.

Den sade att det är mycket höga vederhäftighetskrav på marknadsföring inom miljö, säkerhet och
hälsa. Påståenden får endast användas om de utan reservation är giltiga under alla rimligen
förutsägbara förhållanden. Bolag måste kunna styrka och bevisa riktigheten i sina påståenden, då det
är mycket höga beviskrav på riktighet.

Vi skickade in mycket stark bevisning på riktighet avseende våra påståenden (tyckte vi).
Det var rapporter och examensprov från SP, Chalmers, Boverket, LTH, Professorer, Högskolor, m.fl.
Alla ledande och i framkant av pågående forskning, och ändå räckte det inte till.
Det finns helt inget underlag som kan bevisa riktigheten för något påstående inom t.ex miljö.

Observera att detta gäller generellt för samtliga företag, inte bara för Woodisol AB.

När den första domen blev klar, så blev Swedisols vd. Mats Björs själaglad.
Han ringde samma dag till minst 5 byggtidningar och sade följande:
- Konsumenter kan inte förväntas ha kunskaper om produkters påverkan på miljö, brandsäkerhet eller
isoleringsförmåga. Därför är det viktigt att byggbranschens aktörer inte använder sig av den här
typen av vilseledande marknadsföring som Woodisol har gjort.

Han glömde säga att med denna doms utslag så har han försatt sina egna medlemmar i en pinsamt
dålig situation. De har ju använt otroligt mycket värre vilseledande marknadsföring, och dessutom
helt utan någon dokumentation för denna överhuvudtaget.
Domen säger också, att även om man har tagit bort vilseledande uttryck/meningar, (vilket nu
Swedisols medlemmar har börjat göra) så har man använt det i marknadsföringen och därmed vunnit
ofördelaktig fördel/vinning av detta och ska fällas.


Mål nummer 2 lever fortfarande vidare och är mycket viktigare. Det handlar om huruvida Swedisols
påståenden på dess hemsida, framförallt, ska klassificeras som information eller marknadsföring.Samtliga deras påståenden saknar helt underlag, fakta, källa eller någon dokumentation
överhuvudtaget. De är ju bara till för att vilseleda konsumenten och gynna Swedisols medlemmar.

Hemsidan är full med säljfrämjande åsikter och styrda säljargument som ska påverka slutkunden.
Syftet med Swedisol är ju att främja avsättningen av deras medlemmars produkter, och det är väl
inget konstigt med detta?!


På Swedisols hemsida, swedisol.se, kan man bland annat läsa följande:

-Isolering bör vara oorganisk.
Vad är det som säger att det bör vara så? Förklara innebörden och uppmaningen.

-Bidrar till hög brandsäkerhet.
Helt vilseledande påstående gällande glasull. Förklara innebörden.

-Säker att använda för den som isolerar.
Vad menas med det? Vilseledande påstående.

-Går utmärkt att återvinna.
Vad menas med det? Vilseledande påstående.

-(mineralull) är fuktsäker.
Vad menas med det? Vilseledande påstående.

-Säkerställer ett bra inneklimat.
Förstår inte den kopplingen, vart vill man komma med det påståendet ? Vilseledande påstående.

-Brandskyddande isolering av mineralull är obrännbar, en avgörande egenskap ett material ska ha
för att fungera som brandskydd.

Fruktansvärt vilseledande påstående. Förklara mer.

-Den höga smältpunkten gör att mineralull...
Lika illa påstående. Den är ju enligt egen utsago 150 grader, det vill säga, jättelåg.

-Tar inte upp fukt från luften (fuktegenskaper)
Stämmer inte, tar upp 2%, enligt egen utsago, vilket påverkar värmelagringskapaciteten och
isoleringsvärdet, och ev. även mängden tillåten fukt i en konstruktion. Vilseledande påstående.

-Mineralull orsakar inte några skadliga emissioner i inomhusluften. Det material som används som
råmaterial är fuktbeständig och i olika studier har det framkommit att mögel och bakterier inte
utvecklas.

Enligt deras medlemmar byggvarudeklarationer, så utför de inga emissionsmätningar, så hur kan man
då veta det ? Förklara. I alla studier vi har läst och redovisat, så visar det att mögel och bakterier
definitivt utvecklas i mineralull. Redogör för vilka studier som visar det motsatta. Vilseledande
påståenden.


Detta ska nu domstolen ta ställning till inom några veckor.

Antingen fälls Swedisol för vilseledande marknadsföring, trots att de anser sig själva vara en förening,
eller så frias de. Om de frias så är det öppet för alla företag att lägga sin marknadsföring ihop med
någon annan på ”sin förening”, så kan de skriva/förmedla i stort sett vad som helst, och ändå gå fria.

Woodisol AB är ju som sagt ett vilande företag utan omsättning och skulder, förutom en faktura från
advokatfirman i mål nummer 1, som de nu vill driva in. Och de har bråttom.
Nästa vecka är det konkursförhandlingar.
De vill ju ha Woodisol AB i konkurs snarast möjligt, för då avslutas mål nr 2, i och med konkursen. Och
då får vi aldrig veta vad domstolen hade kommit fram till.

.