SAMTLIGA NYHETER


(2019-09-12)

Swedisol vill försätta Woodisol AB i konkurs

En process som nu har pågått i över 7 år, börjar se sitt slut.

Woodisol AB var ett företag som tillverkade Thermocell träfiber i Västerås.
De sålde också Feelingwood träfiberskivor och lösullsisolerade med Thermocell.
Tillverkningen flyttades dock till Danmark efter några år och ägaren slutade en tid senare.

Företaget har sedan successivt avvecklats och har numera sedan en längre tid tillbaka ingen
verksamhet, utan är vilande.

Woodisol AB (och ett femtontal andra företag) har under många år, varit utsatta för Swedisols
(branschföreningen för mineralullstillverkarna) angrepp och påhopp.
De skickar ständiga hotbrev till företag som sysslar med alternativ isolering (cellulosa)...
Läs mer!
(2019-09-12)

U-värdekalkylator

På vår leverantörs hemsida (hunton.se) finns nu en U-värdeskalkylator, där du kan lägga in våra produkter
så får du ett U-värde för konstruktionen.

➜  U-värdekalkylator 💻


(2019-04-18)

Fakta om Mineralull

På förekommen anledning och med uppmaning från Swedisol kommer ett nytt faktablad om mineralull.
Det finns numera på vår hemsida under teknisk information.
(2019-04-02)

Chockprissänkning på Hunton Nativo

I samband med att Hunton Fibers nya fabrik för tillverkning av Hunton Nativo träfiberskivor nu är i produktion,
så har vi fått mycket bättre inköpspriser. Framförallt mycket lägre fraktkostnader gör att vi kan
sänka priserna med över 30%.